HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Jiní o nás… tentokráte Marianne VENKOV & Styl

2014-11-30-007_marianne_titl_261_264V právě vycházejícím zimním čísle

časopisu
Marianne Venkov a styl vychází v části chovatelství
pod názvem “Pozdrav předků” článek Zuzany Jurečkové o Skotském náhorním skotu,
*
*
*
zmiňuje se i o naší farmě…
2014-11-30-004_marianne_cl_490