HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Tejmlov / Javorník

slunecnice_490
Javorník 1, Tejmlov, po chalupě „U Dolejšů“

OTTůV NAUČNÝ SLOVNÍK

(1888-1909)
Tejmlov , ves v Čechách, hejtm.Sušice, okr.Kašperské Hory, fara a pš.Stachy, 14d. 148obyv.č. (1900)
Javorník, ves t. na král.Hvozdě, hejt. Sušice, okr.Kašperské Hory, fara a pš.Stachy, 65d. 508obyv.č. (1890)
k obci náleží samoty: Blahov, Říhov a Tejmlov
Javornik_predvalecny_490
foto:Javorník, zdroj Zdeněk Roučka „Předválečnou Šumavou“
.
.

JAVORNÍK

Javorník obec leží na úpatí stejnojmenné hory vysoké 1066 m n.m. Poprvé se připomíná v roce 1624. Již v 16.století tu však stávala skelná huť, pro kterou se pod vrchem Javorníku těžil křemen. Ves dnes slouží převážně k rekreaci. V zimě při dostatku sněhu jsou zde v provozu dva krátké lyžařské vleky. Nálézá se zde pomník spisovatele Karla Klostermanna. Po značce „Cesty za poznáním“ nebo po silnici směrem na Zuklín dojdeme k Měsíčnímu kameni.
Největší turistickou atrakcí je Klostermannova rozhledna (níže) na vrcholu Javorníka.
Nejlépe zachovalým původním objektem ve vsi je roubený domek čp.29

cp-29_490

KLOSTERMANNOVA ROZHLEDNA na JAVORNÍKU

Zřejmě největší turistickou atrakcí v Javorníku je Klostermannova rozhledna na vrcholu Javorník (1066m n.m. ), z které je při pěkném počasí možno přehlédnout skoro celou Šumavu. Javorník jako nejvyšší vrchol ždánovské vrchoviny leží přímo v centru Šumavy a rozhledna umožňuje kruhový rozhled nejen po Šumavě, ale i části jejího podhůří.
rozh_140_338Je vidět hraniční hřeben od severozápadního Ostrého, Polomy, Ždánidla, Poledník, bavorský Javor (Grosser Arber), Falkenstein, Roklan, naši Černou horu až po jihovýchodní Třístoličník, Knížecí stolec a Kleť v Blanském lese. K rozhledně se dostaneme z obce po cestě, kterou lze absolvovat i s dětským kočárkem, nebo po značce a necelé desetiminutové chůzi od kapličky sv. Antonína Paduánského.
Stavba rozhledny má pohnutou historii. Spisovatel Karel Klostermann, který si Javorník zamiloval a byl jakýmsi jeho objevem, získal na počátku 20.století pro svůj záměr postavit na jeho vrcholu rozhlednu několik svých přátel. Když již měly být v roce 1914 dojednány poslední podrobnosti k započetí stavby dřevěné rozhledny, jednání zmařilo vyhlášení mobilizace Rakousko-Uherskem. V meziválečném období se aktivit ujala Kašperskohorská skupina Národní jednoty pošumavské. Složité poměry a nedostatek financí oddalovaly stavbu. Ve spolupráci s Klubem českých turistů v Sušici byla uspořádána velká sbírková akce. Původní majitel pozemku kníže Schwarzenberk uvolnil bezplatně pozemek, kámen v lese a 50% slevu na stavební dříví. Přesto zahájení stavby bylo spojeno ještě s řadou let neúnavné práce příprav.

Konečně 21.června 1938 byla stavba zahájena. Ze tří návrhů byl vybrán návrh mladého sušického stavitele Karla Houry. Z důvodů bezpečnosti a trvanlivosti rozhledny bylo upuštěno od záměru dřevěné stavby. Javornická rozhledna byla koncipována jako 18,5m vysoká- symbolicky obranná- věž čtvercového půdorysu. Toto symbolické pojetí zapadalo do celkové atmosféry té doby, kdy byly urychleně budovány v pohraničních horách pevnůstky a opevnění. Do východní fasády jsou uloženy opracované kvádry se jmény obcí, které je darovaly : Javorník, Nezdice, Strašín, Úbislav, Stachy a Sušice. Stavba byla dokončena 28.srpna 1938 a celkové náklady na stavbu činily 90.000.-Kč. Z finančních důvodů nebyla bohužel zároveň vybudována chata, která měla sloužit pro občerstvení a nocleh.
rozh_popis_490

V roce 1939 došlo k odtržení Sudet, Šumava se ocitla v „reichu“ a Javorník se stal nejvyšší horou v protektorátu Čechy a Morava. Za okupace byla věž obsazena německým vojskem, kterému sloužila jako protiletadlová pozorovatelna. Pamětní deska , která byla tajně ještě před obsazením odstraněna a uschována, byla na rozhlednu znovu instalována po jejím znovuotevření .
Jak šla léta, okolní stromy rozhlednu přerostly a ke konci 20.století přestala plnit svůj účel rozhledny. Také technický stav se zhoršoval.

V polovině roku 2001 byl skupinou nadšenců založen Nadační fond Karla Klostermanna, jejímž účelem byla iniciativa přístavby rozhledny.
Rekonstrukce a přístavba byla zahájena v září 2002 a slavnostně otevřena 5.července 2003. Její celková výška dnes činní 39m.

KAPLE sv.ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

Kaple_190Jedním zastavením „Cesty za poznáním“ je v obci Javorník rotunda kaple sv.Antonína Paduánského. Kaple byla vysvěcena 4.srpna 1940. To znamená poté, co došlo v roce 1939 k odtržení Sudet, a hora Javorník se stala nejvyšší horou protektorátu Čechy a Morava. Zasvěcení kaple sv.Antonínovi bylo zvoleno záměrně, aby bylo připomenuto křestní jméno významného politika a státníka I.ČSR, Antonína Švehly (1873-1933).
Antonín Paduánský (1195-1231) byl portugalský mnich a teolog, který působil ve Francii a Itálii a byl v roce 1232 svatořečen. V katolickém kalendáři je svátek sv.Antonína uveden 13.června. Každým rokem v neděli po tomto datu je na Javorníku pouť. Motivy votivních oken kaple zobrazují patrony České Země a Panny Marie.
kaple_234_177popis_234_177
Jméno Antonín je odvozeno z latinského Antonius, což znamená přední,vynikající, šlechtického rodu.
Mimochodem: znáte české křestní mužské jméno, které obsahuje 3x n ?

Klimatické poměry TEJMLOVA

Tejmlov leží v chladné oblasti Čech, konkrétně v klimatickém okrsku CH7. Léto je zde velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké. Přechodná období jsou dlouhá, s mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouho trvající sněhovou pokrývkou.

teplo_79_240tab_389_209