HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Nejkrásnější louka

1.místo v soutěži o „Nejkrásnější jihočeskou louku 2011“ bylo uděleno naší louce v Tejmlově!

*Vítěz soutěže o „Nejkrásnější jihočeskou louku 2011
Ve čtvrtek 25.8.2011 na výstavě Země živitelka došlo za účasti hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly a zastupilele kraje a předsedy výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pana Jiřího Netíka k vyhlášení výsledků soutěže o „Nejkrásnější jihočeskou louku 2011“ do které jsme přihlásili i naše pastviny.
Komise soutěže rozhodla o tom, že jsme získali nejvyšší umístění, tedy 1.místo!
8_Boubín_490

9_panorama_490
konska_490
vzhledem k tomu, že jsme se na předávání cen nemohli dostavit (sklízení otavy) je plánováno oficiální předání ceny na půdě „kraje“ v některém
termínu v říjnu. Budeme informovat…

*Předávání 1.ceny v soutěži o „Nejkrásnější jihočeskou louku 2011

Ve středu 2.listopadu 2011 jsme v Českých Budějovicích v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje převzali ocenění za 1.místo v soutěži „O nejkrásnější louku Jižních Čech 2011“.
2011-11-028_u_490
Za krajský úřad se slavnostního předávání zůčastnil pan Jiří Netík, krajský zastupitel a předseda výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí, pan František Štangl , člen rady, pan Daniel Hovorka, vedoucí odboru markentingu a vnějších vztahů a taktéž z odboru marketingu za oddělení informací a styku s veřejností zde byla a fotografiemi předávání zvěčnila paní Kateřina Koželuhová.
Za pořadatele soutěže, sdružení Daphne, institut aplikované ekologie promluvil pan Martin Střelec.
Jistě nám v příznivém hodnocení naší louky v podstatném pomohla matka příroda, Šumava se svými krásnými zákoutími i výhledy, ale doufáme, že i my sami jsme naším činěním a úsilím k tomuto úspěchu přispěli.
Teď budeme muset jen vymyslet, kam sochu Luční víly od řezbáře Nekoly v prostorách farmy umístíme…

*A proč je naše louka nejkrásnější??

1) Naše louka v Tejmlově se nachází na Šumavě v nadmořské výšce téměř 900m n.m. Přesto ji soudruzi za minulého režimu orali a pěstovali zde obilí. I když zde byla později zaseta tráva, pozůstatek hnojení se projevoval ve značném výskytu pampelišek. V roce 1997 jsme založili farmu a rozhodli jsme se pro chov extenzivního masného plemene skotu Highland/ Skotský náhorní skot. Jsou to atraktivní zvířata vhodná pro
1_soliter1_200_267spásání luk a ideální do horských podmínek. Svou menší váhou neničí drn na pastvině a svou houževnatostí a nepřešlechtěností snášejí v pohodě venku i zimní podmínky.
Spásáním louky skotem jsme přispěli k diverzitě rostlinstva a výskyt pampelišek se radikálně redukoval. To konstatovali i biologové, kteří naši louku pozorovali. Od samého začátku jsme se přihlásili do programu ekologie.
2)Kdysi provedená meliorace byla provedena nekvalitně a nefungovala, obnovili jsme proto povrchovou stružku- potůček, který s vegetací nyní přirozeně rozděluje spodní pastvinu na dvě části.
4_alej_490
3)A nejen proto, že jsme chtěli poskytnout našim zvířatům dostatek stínu, ale i se záměrem krajinotvorby krajiny, jsme založili stromovou alej a několik solitérních skupin stromů uprostřed pastvin . Řadu dnes již vzrostlých stromů jsme vychovali v naší „školce“ od zcela „útlého věku“ semenáčků.
2_soliter2_234_1763_soliter3_234_176.
Kromě lip, jeřabin a kaštanů jsme vysadili i javory a to hned několik druhů (klen, mléč, červenolistý, stříbrnolistý), ne nadarmo jsme na Javorníku!
5_soliter3_alej_490
Ale podařilo se nám vypěstovat i dnes již skoro zapomenutý jilm. Pro alej se nám podařilo získat také dříve hojný a dnes málo známý jeřáb břek.
6_jilm_234_3127_vstava�_234_312
4)V těsném sousedství s naší loukou se nachází přírodní rezervace „Nad Zavírkou“, kde se vyskytuje množství vzácných rostlin, zejména vstavačovitých. Tyto orchidejové louky jsou právem považovány za jedny z nejvýznamnějších v jihočeském kraji.
8_Boubín_490
5)Výhled z naší „nejkrásnější louky“ obsahuje panorama Šumavy jak již s pohledem na Boubín , tak na protější Churáňov se sjezdovkami „na Kobyle“.9_panorama_490
6)A v neposlední řadě si užíváme i my výhledu (částečně přímo z okna) naopak na naši louku s pobíhajícími huňatými telaty připomínající malé medvídky, a s pasoucími se kravami a býkem v různých barevných rázech a s dominantními rohy.
10_zvirata_Highland_490

Můžete najít hezčí louku???
NEJ_louka_soutez_11oceneni_490
*
dočtete se také na webových stránkách jihočeského kraje v „aktuality-fotografie-zvukové reportáže“ , resp. v archivu téhož, zveřejněno 4.11.2011
*
a přečíst jste si mohli i článek v novinách „Prachatický deník“ vydaný v sobotu 19.listopadu 2011,
2012-01-06_234_2372012-01-06-003_prach.denik_234_247