HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

špačkové mají rodinu a kontrola KEZu

Letošní pravidelnou kontrolu ekologického zemědělství KEZu máme dnes bez připomínek zdárně za sebou. Kromě hlavního našeho zaměření na plemenný chov extenzivního masného skotu Highland, který běží v ekologickém režimu od svého začátku, i plody z našeho ovocného sadu po třech letech přechodného období v kontrole ekologického režimu letošním rokem dosáhnou statutu certifikovaného ekologického ovoce.
* certifikát bioproduktu 2011/2012
* seznam certifikovaných bioproduktů 2011/2012 Farim
*
2011-05-04/018_spacek_490
Pan špaček a paní špačková nosí potravu do ptačí budky, kterou pro sebe zabrali, a jsou vždy hlasitě vítáni svými potomky!