HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Bilance letošních výletů po koutech naší vlasti

HOSLOVICE – středověký vodní mlýn
HOLAŠOVICE vesnická památková rezervace zapsaná do UNESCO
VCHYNICKO-TETOVSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL
KOŠÍK- biofarma
PRAK -u Českého Šternberku
SLAVONICE-památková rezervace
JIZERKA-osada v Jizerských horách

*
*
HOSLOVICE – VODNÍ MLÝN
Hoslovice_12CZK_120_95
Asi na půli cesty mezi Vacovem a Strakonicemi. Středověký vodní mlýn,
který byl ještě donedávna (do r.2004) obýván jeho původními obyvately. Podmínky, v jakých rodina Harantů v mlýně po roce 1950 žila, odpovídaly tomu, jak je pronásledoval komunistický režim. Po smrti posledního z nich, získalo mlýn do svého vlastnictví Muzeum středního Pootaví Strakonice a po příkladné obnově ho v roce 2007 zpřístupnila veřejnosti. V letošním roce byl tento počin vyznamenán umístěním na 12-ti korunové poštovní známce a v roce 2008 si exteriér mlýna zahrál v premierové vánoční pohádce „Kouzla králů“.
0809 020_490
0809 032_343_1610809 022_125_161
*
HOLAŠOVICE
Jihočeská vesnice na severním okraji Blanského lesa a si 15km od Českých Budějovic.
0809 060_490
Unikátní soubor tzv. selského baroka ze 70let 19.století. Od roku 1995 jsou Holašovice vyhlášeny vesnickou památkovou rezervací a v roce 1998 byly zapsány do seznamu světového kulturního dědictví (!) UNESCO.
0809 055_490

Co již Holašovicím méně sluší, je výhled na atomovou elektrárnu Temelín:
0809 094_490
*
VCHYNICKO-TETOVSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL
Vchynicko-Tetovský plavební kanál vybudovaný v letech 1799-1800 spojoval Vydru s Křemelnou, aby obešel nesplavný úsek Vydry. Na rozdíl od Schwanzenberského plavebního kanálu, který umožnil dopravu dřeva ze Šumavy do Vídně, Vchynicko-Tetovský kanál byl na začátku cesty dřeva do Prahy a dále po Labi do Německa.
Dnes jsou nedaleko „Rechle“ na kanále předváděny pracovníky Národního parku Šumava několikrát do roka názorné ukázky vázání a plavení vorů, i když ve skutečnosti se toto dělo až nížeji po toku.
0909 014_234_2490909 006_234_249
*
KOŠÍK- biofarma
0909B 102_490
Biofarma s chovem ovcí Romanovek, na území trojúhelníku Sovolusky, Košík , Tuchom v okrese Nymburk. Malý kousek Slovenska v Čechách včetně bačů, brynzy, oštěpku a halušek.
*
PRAK u Českého Šternberku
090B 115_490
Farma Prak v regionu Sázavy leží na místě, odkud byl podle pověsti odstřelován Český Štemberk. Kromě chovu skotu a lipických koní, nově vystavěné jízdárny (2006) vám v tamní restauraci vystrojí svatební hostinu.
0909B 112_490
*
SLAVONICE
1009 021_490
Nádherné malé městečko na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, v jižní části Českomoravské vysočiny, které vzniklo na křižovatce obchodních cest, správně spadající do Jihočeského kraje je památkovou rezervací. Nachází se zde ojedinělý soubor goticko-renezančních památek včetně sklípkové-diamantové klenby v pěti objektech, což ve střední Evropě nemá u měšťanských domů obdoby.
1009 slavonice_p_490
O to více je s podivem, že městečko působí dojmem, „že zde chcípnul pes“ (!!!), snad kromě keramického ateliéru Maříž…
*
JIZERKA
(německy: Klein Iser)
Osada Jizerka se rozprostírá na malé náhorní plošině v srdci Jizerských hor a je její nejvýše položenou obcí (862m n.m.). Nedaleko osady se nachází národní přírodní rezervace „Rašeliniště Jizerka“. V 15.stol. se ve zdejším Safírovém potoce hledaly drahokamy, v 19.století zde byla významná sklářská huť. Nyní je osada Jizerka centrem letní i zimní turistiky. Na první pohled je nápadná podoba krajiny jako na Horské Kvildě na Šumavě (1070m n.m., německy: Innergefild), kde se také vyskytují rašeliniště, pouze se zde nehledaly drahokamy ale zlato.
1109B 015_490
Panský dům na Jizerce