HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Kontrola ekologického zemědělství

I letos proběhla na naší farmě kontrola ekologického zemědělství bez připomínek.
Nový kód naší konrolní organizace KEZ o.p.s. (Kontola Ekologického Zemědělství o.p.s.)
je od 1.1.2009 CZ-BIO-KEZ-01
Certifikát Bioproduktů naší farmy 2009/2010 k nahlédnutí zde