HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

čokoládové tele a exkurze studentů

Jessy, starší sestře Stříbrňáka, do včera zabřezlé jalovici, dnes krávě, jinak řečeno prvotelce se včera narodilo tele v barvě hořké čokolády.
0508 102_168_3000508 103_300_300
0508 087_490
.
.

Také nás navštívili studenti ekologického a zemědělského zaměření ze studentské organizace ÚESS-SPODEK (Ústav Ekologických Snů a Skutečností, Spolek pro omezení deficitu ekologických kapacit) z Prahy na svém zájezdu retroautobusem po ekologických farmách jižních Čech a Českého lesa.