HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Ptačí hodinka 2019, Zimní sčítání ptáků

Naproti tomu, kdy v Bavorsku sčítá široká veřejnost v zimě ptáky již
po 14-té, u nás letos historicky poprvé zorganizovala pro veřejnost Česká společnost ornitologická zimní sčítání ptáků v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji pod názvem„Ptačí hodinka 2019“. Proč právě „hodinka“: Aby se daly zaslané údaje objektivně vyhodnotit, je potřeba stanovit stejná pravidla. Jak na bavorské straně tak i u nás, bylo pro sčítání ptáků vybráno datum 4.-6.ledna. Pozorování a zaznamenávání výskytu největšího počtu ptáků jednoho druhu najednou probíhalo během jedné hodiny, kterou si v těchto určených 3 dnech mohl pozorovatel určit již sám. Na bavorské straně byl takový zájem, že se zasílací systém zahltil, ale vzhledem k tomu, že se nasčítané údaje dají zaslat až do 15.ledna, neměl by nastat žádný problém.
P1290805_modrinka_490
I my se v Tejmlově zapojili do sčítání ptáků, kterých se u nás vyskytuje řada. 6.ledna, na Tři krále, v námi zvolené hodině od 8:30-9:30 jsme zaznamenali nejvíc najednou spatřených ptáků a sice: sýkora koňadra 12, sýkora modřinka 16, hýl obecný 7, sýkora úhelníček 1, sýkora babka 2, zvonek zelený 1, brhlík lesní 2, vrabec domácí 1.
Bohužel jsme nemohli do sčítání připsat i mlynaříky dlouhoocasaté, jejichž hejno se zde letos často objevuje, protože se zde během „naší hodinky“ zrovna neobjevily. Rovněž tak i střízlík, červenka, kos nebo i občas divoké kachny, kteří sem přilétávají.