HIGHLAND-CATTLE na farmě FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

Výhoda skromnosti a/neb jak blahobyt ničí jedno plemeno skotu

K tématice diskuze srazu klubu jsme objevili ještě velmi zajímavý článek:
Výhoda skromnosti a/neb jak blahobyt ničí jedno plemeno skotu
Článek pod tímto názvem uveřejnil významný bavorský chovatel Skotského náhorního skotu, pan Joe Engelhardt, který má s chovem bohaté zkušenosti, chová několik stád highlandů, vypásá se svými zvířaty například také jinak nevyužitelné zelené pásy podél dálnic, produkuje maso tohoto plemene a zpracovává ho na výborné masné výrobky a uzeniny. Je zároveň jedním z činitelů Bavorského svazu Highlandů.
Má podmínky k tomu, aby mohl porovnávat zvířata menšího i většího rámce.
Mimo jiné v tomto článku v kostce píše:

„Naším blahobytem a tendencí, aby zvířata highland byla vyšší a těžší, se připravujeme o podstatnou vlastnost tohoto plemene. Jejich skromnost v potřebě pastvy a krmiva - to ale neznamená, že jim nechci nebo nemůžu dát krmiva více, ale že ony samy více nechtějí a nepotřebují - je dobře využitelná k údržbě krajiny. V místech, kde by jiným větším a náročnějším plemenům skotu potrava nestačila a to i např. v horách a mokřadech, kde využití techniky nemá šanci, nacházejí hlavní využití.“
Dále v článku vypočítává:
„Ale ani užitkovost zvířat menšího rámce nepřijde zkrátka. Zvířata menšího rámce spasou a spotřebují méně krmiva, než zvířata rámce většího. Z toho vyplývá, že na stejné ploše uživím větší počet zvířat menšího rámce než zvířat rámce většího. Větší počet zvířat menšího rámce dá více telat (tedy i jatečních býků), než menší počet zvířat rámce většího. A větší počet jatečních býků i když menšího rámce, dá „na háku“ (v jatečním mase) více masa, než menší počet jatečních býků většího rámce.“
Jana_v110_P1240951_430
Naše pětiletá kráva Jana s výškou v kříži 110cm krátce po porodu krásného telete.